Geschiedenis

Huis de Beurs is een klassiek, nostalgisch Gronings café restaurant dat omstreeks 1795 al zou zijn gevestigd op de hoek van de Folkingestraat en het A-Kerkhof.
Huis de Beurs onleent haar naam aan de aan de overzijde gevestigde Korenbeurs, waar tot ver in de 20e eeuw granen, zaden en peulvruchten, afkomstig van de Ommelanden, werden verhandeld. In het logo van Huis de Beurs verwijst het hoofd van Mercurius (de god van de koophandel) naar hun nering.
Het monumentale pand waar Huis de Beurs is gevestigd kent een rijke geschiedenis. In de loop der tijd heeft het onder andere gediend als logement voor handelsreizigers, concertzaal, venduhuis, bioscoop, stripteasetent, kegelbaan en schouwburg avant-la-lettre. Na de bevrijding in 1945 zijn er enige tijd Duitsers en collaborateurs geïnterneerd.
Een illustratie van de veelheid van de functies zien we in 1885 als in Huis de Beurs een afdeling van de Sociaal Democratische Bond, de voorloper van de PVDA, wordt opgericht. Veel sociaaldemocraten kwamen er samen. Een gedenksteen van HENRI DE Wolf uit 1985, voorzien van een citaat uit de marxistische leer, herinnert in de zijgevel aan deze gebeurtenis. Door de jaren heen is Huis de Beurs een rood nest gebleven; vele socialistische complotten zijn er gesmeed.
In 1927 legt een fikse brand de eerste etage van Huis de Beurs volledig in de as. Bij de herbouw heeft men besloten de zaak van een derde bouwlaag te voorzien. Dit heeft geresulteerd in de gevel zoals we die tegenwoordig kennen. Op de bovenétages bevinden zich nu zalen van uiteenlopende grootte, die voor allerlei activiteiten kunnen worden ingezet.
De laatste eeuw is Huis de Beurs een Groningse variant in de Europese traditie van het koffiehuis. Het kan zich hierin meten aan de Midden Europese steden zoals Praag, Boedapest en Wenen die op dit gebied ook nu nog een goede naam hoog te houden hebben. Een koffiehuis is een wat verouderde benaming voor een café dat overdag geopend is en waar vooral koffie en licht alcoholische dranken worden genuttigd.
Huis de Beurs is een ontmoetingsplek voor boeren, burgers en buitenlui, een plek waar de wereld van het dagelijkse leven, van handel, cultuur, wetenschap en politiek samenvalt. Onder het genot van koffie en gebak wordt er met anderen van gedachten gewisseld, stamgasten lezen er hun krant, er wordt naar anderen gekeken, er wordt geschreven, gedacht, gedicht en gewerkt, men rust er even uit en men spreekt er af, laptops worden er ontvouwen, marktkooplui halen er koffie, studenten treffen elkaar en passanten strijken er neer. Kortom, Huis de Beurs is een keurige burgermanszaak voor een breed publiek.
Het interieur van Huis de Beurs laat zich kenmerken als stijlvol, bruin en tijdloos. Wanneer men via de karakteristieke draaideur binnenkomt, is het alsof de tijd er geen grip op krijgt. Hoe dan ook, de in Huis de Beurs aanwezige sfeer is en blijft bijzonder!